انسان اشرف مخلوقات؟

تاریخ شش هزار ساله جنایات بشر

پیدایش بردگی و قیام برده های روم

 

 

تصویری خیالی از یکی از بازارهای برده ها در روم

(تصویر بزرگتر)

 

بشر در زمان قبل از تمدن خود صحرا گرد و غار نشین بود و در زدوخوردها دشمن مغلوب را اسیر نمی کرد بلکه فوراً همگی را میکشت. بعد از شروع و اشتغال به کشاورزی انسان به این بفکر افتاد تا از وجود دشمن مغلوب نیز برای کارهای زراعتی و بعداً ساختمانی و دیگر کارهای سنگین استفاده نماید. از این تاریخ بردگی شروع شد و اسیر جنگی مثل حیوانات اهلی قیمت پیدا کرد.

مللی که دارای تمدن شده بودند با اقوام همسایه ی وحشی یا به هرحال ضعیف تر شروع به جنگ می کردند و از این راه ضمن پیشگیری از حمله و غارتگری آنها اسرای جنگی برای کارهای سنگین خود تهیه مینمودند. معروفترین ملل در این شیوه رومیها بودند که در جنگهای خود با اقوام گل و ژرمن برده های مورد احتیاج خود را بدست میآوردند. حتی در جنگ با یونانی ها که در آنزمان متمدنترین ملل دنیا بودند گفته می شود که آنها از مقدونیه زادگاه اسکندر کبیر 150000 نفر را به اسارت و برده گی بردند.

رومیها برای کشتیهای جنگی خود نیز که با پارو حرکت میکرد از برده استفاده میکردند. مردم آن روز چه رومی و چه ملل دیگر – برای برده حقوقی قائل نبودند و برای کوچکترین خلافی آنها را بیرحامنه تنبیه میکردند و شلاق میزدند. بواسطه فشار کار و سختگیری ارباب عمر این بردگان نگون بخت کوتاه بود و معمولاً هیچ کدام از آنها بیش از ده سال اسارت را دوام نمی آورد. اگر کسی برده ای را می کشت فقط باید قیمتش یا عوضش را به صاحب برده می پرداخت.

 

 

یکی از قدیمی ترین ابزار به دست آمده از تمدن یونان جهت جهت یابی

به کمک ستارگان

 

 

 

 

چند نمونه از کشتی های روم باستان

(تصویر بزرگتر)

 

در جنگ رومی ها با گلها اجداد فرانسویهای امروز که در قرن اول قبل از میلاد مسیح و به رهبری ژول سزار سردار انجام گرفت چهار صد طائفه این ملت مغلوب شدند. بنا به گفته یکی از مورخین (3) در موقع تسخیر یکی از قلاع این سردار رومی دستور داد دست کلیه مدافعین را قطع کنند. سزار 800 شهر و آبادی را گرفت و در حدود یک میلیون از مردم این سرزمین ها را به بردگی برد. این مردم که قبلاً در سرزمین خود آزاد بودند به آسانی بردگی را تحمل نمی کردند و اغلب بر علیه ارباب خود قیام می نمودند. در جزیره سیسیل 20000 برده بسر کردگی یک برده اهل سوریه بنام اوینوس قیام کردند. آنها یکی از شهرها را غارت کرده و تمامی سکنه آنرا کشتند. چند دسته از قشون روم را که به مقابله با آنها شتافت شکست دادند تا بالاخره قوای کافی از روم فرستاده شد و آنها را سرکوب کرد. آنهائی را که در جنگ کشته نشده بودند بدار کوبیدند و بدین طریق تمام 20000 برده نابود شدند.

 

 

 

یک گلدان به دست آمده مربوط به یونان باستان با تصویری از کشتی های پارویی آن ایام

 

قیام بزرگ دیگری که برده ها به راه انداختند در اوائل قرن اول قبل از مسیح روی داد. در این عصیان 270000 برده بسر کردگی برده ای بنام اسپارتاکوس سه سال اوضاع روم را فلج کردند. بالاخره بعد از کشتارها و چپاولها و ایجاد خرابیهای بسیار، آنها در سرزمین روم در چندین نبرد شکست خورده و بیشتر آنها کشته شدند و 6000 نفر بقایای آنها را رومیها در بیرون شهر روم بدار کوبیدند.

 

 

 

 

زندگی و تفریح مردم در روم باستان در کنار کار بردگانشان

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم تیر ۱۳۸۷ساعت 19:59  توسط علی محمد طباطبایی  |